Jakeun-Gonggan (meaning: Small Space)/20121026/Eng
 • -CAST-
 • Girl
 • CHOE Jeong-an
 • Friend
 • RI Won
 • Shopkeeper
 • OK Ju-ri
 • Omok Grandma
 • JO Yeongsuk
 • Lovers
 • JEONG Mi-ryung
 • & JEONG Jae-jin
 • Girl’s voice
 • KIM Ga-eun
 • -STAFF-
 • Producer
 • KIM Suhyeon
 • Director
 • YU Eunjeong
 • Assistant director
 • SON Hyanggi
 • Director of
 • photography
 • KIM Ji-in
 • Graffer
 • CHOE Sueun
 • Sound recordist
 • PARK Jeonghwa
 • Edit/CG
 • YU Eunjeong
 • Color
 • compensation
 • KIM Ji-in
 • Music
 • CHANG Hyeonyeong
 • Stills
 • photographer
 • KIM Yu-geun
 • -LOCATION-
 • Store
 • ‘Jakeun-Gonggan’
 • (meaning:
 • Small Space)
 • -THANKS for
 • English version-
 • Judy Kim,
 • JO Young-suk,
 • SEO Eunjung,
 • SOLBIT
 • Elementary School
 • Independent
 • commercial
 • film
 • association
 • (Indie CF)
만능공간 작은공간슈퍼 /Jakeun-Gonggan (meaning: Small space)/ 작은공간슈퍼 /20120815
 • 여자아이 최정안
 • 친구 리원
 • 슈퍼 주인 옥주리
 • 오목 할머니 조영숙
 • 연인여자 정미령
 • 연인남자 정재진
 • 기획 인디씨에프
 • 제작 김수현
 • 연출 유은정
 • 연출부 손향기
 • 촬영 김지인
 • 조명 최수은
 • 녹음 박정화
 • 편집/CG 유은정
 • 색보정 김지인
 • 음악 장현영
 • 스틸 김유근
 • 제작사 인디씨에프
 • 여자목소리 최정안
 • 장소 작은공간슈퍼
 • Special Thanks to
 • 작은공간슈퍼 사장님
광고의 개과천선 /ad dog / indie cf /20120815
 • ad-dog 담요
 • addog’s hand이광수
 • 인디C 박찬재
 • 담요소속사
 • 동물사랑실천협회www.careanimalrights.org
 • 담요매니저
 • 박소연대표
 • 설혜영간사
 • 유성근간사
 • 담요로드매니저
 • 정미령 김진혜
 • 담요헤어
 • 해피올동물병원
 • 담요건강검진 윤영록
 • 기획 인디씨에프
 • 기획감수 지은수
 • 제작 유은정
 • 연출 박정화
 • 연출부 김수현 최수은
 • 촬영 김지인
 • 조명 김유근 임채산
 • 아트 김수현 박정화
 • 의상 박지영
 • 녹음 박정화 최수은
 • 음악 송현석
 • 스틸 김유근
 • 로케이션 박상돈
 • 후반감수 하연경
 • 편집 박정화
 • CG 김수현 박정화
 • CG기술지원 홍지영
 • 여자성우 원세나
 • 남자성우 안시준
 • 제작사 인디씨에프
@